2008. március 21., péntek

A húsvét az az ünnep, amelynek ideje sokáig vitatott volt?

Húsvét mint kifejezés valóban kerülést jelent?


A húsvét héber neve a pészah. A húsvét kikerülést, elkerülést jelent, utalva arra, hogy a halál angyala elkerülte a zsidók, bárány vérével megjelölt házait. Innen származik a ritkábban használt angol név, a passover is. A kifejezés az ünnep magyar nevében nem található meg, de Csíkményságon a húsvéti körmenet neve: kikerülés.


Mit jelent ma húsvét ünnepe?

Nagy a valószínűsége, hogy a termelékenységi ünnep maradványai, illetve egy tavaszünnep emlékei keverednek a mai húsvétunkban. Mindemellett Európában egy germán istennő kultuszának és pogány hiedelmeknek a keveredése jellemzi a zsidó-keresztény kultúrkör egyik legnagyobb ünnepét.A húsvét ünnepe

A nyugati kereszténység húsvéti ünnepe minden évben március 22. és április 25. közé esik. A húsvét hétfő legtöbb keresztény hagyományú államban hivatalos ünnep.
A húsvét helyes időpontja sokáig vita tárgyát képezte. A húsvét és a hozzá kapcsolódó ünnepek a mozgó ünnepek közé tartoznak, így nem esnek a julián naptár szerinti év ugyanazon napjára minden évben. A Nap mozgása mellett a Hold mozgásától is függ a dátum némileg a héber naptárhoz hasonló módon.
Az első niceai zsinat 325-ben határozott úgy, hogy az egyház tagjai a húsvétot ugyanazon a vasárnapon ünnepeljék, és pedig legyen a keresztény húsvét időpontja a tavaszi napéjegyenlőség utáni első holdtöltét követő vasárnap. Sajnos ennek meghatározására nem jelöltek ki módszert, így például az alexandriai és a római pátriárka alá tartozó egyházrész másképpen számította a húsvét időpontját. Később a VI. században Dionysius Exiguus alkotott egy olyan eljárást, amely azóta is alapját képezi a húsvét időpontja kiszámításának.A húsvét vasárnap előre kiszámolható?

A Katolikus Egyház 1581-ben kánonban rögzítette azt az számítási módot, mely meghatározza a húsvét naptári helyét. Mostanra az ortodox egyházakon kívül minden keresztény egyház ehhez az eljáráshoz tartja magát. Az Ortodox Egyház dátumszámítási módszere maradt a gregorián naptárreform előtti julián eljárás.
1997-ben a szíriai Aleppóban ülésezett az Egyházak Világtanácsa. Azon javasolták, hogy a hagyományos, képletekre és táblázatokra alapuló számítás helyett csillagászati megfigyelések alapján határozzák meg a keresztény húsvét időpontját, ezzel megszüntethető lenne a keleti és nyugati egyház közötti eltérés. A reformjavaslat szerint a bevezetés 2001-ben lett volna, de lényegében egyik tag sem fogadta el még.

Húsvétvasárnapok< dátumai nyugaton és keleten (2008–2020)

2008: március 23./április 27.
2009: április 12./április 19.
2010: április 4.
2011: április 24.
2012: április 8./április 15.
2013: március 31./május 5.
2014: április 20.
2015: április 5./április 12.
2016: március 27./május 1.
2017: április 16.
2018: április 1./április 8.
2019: április 21./április 28.
2020: április 12./április 19.
Húsvéti locsoló versek

Kelj fel párnádról szép ibolyavirág,
Tekints ki az ablakon, milyen szép a világ!
Megöntözlek gyorsan a harmat friss illatával,
Teljen a talicskám sok szép piros tolással!

Minden évben eljön a nap,
Mikor nem csupán a tűzoltók locsolnak,
Mikor az elmúlás ellen harcol az ember,
Ha mással nem is, egy kis figyelemmel.
Fontos dolog ez a rohanó világban,
Hogy gyönyörködhessünk megannyi virágban.
Nem feledem, kérdésemet az illem megkívánja:
Dönthetem-é a vizemet oda, hova járja?

Kelj föl párnáidról, szép ibolyavirág,
Nézz ki az ablakon, milyen szép a világ!
Megöntözlek szépen az ég harmatával,
Teljék a tarisznya szép piros tojással!

A Munkanap nélkül szabadon csapata boldog húsvéti ünnepet kíván minden kedves látogatójának!

Kapcsolódó témák:

Az élet zenéjét a nők adják

Gólya Gergely
www.munkanapnelkulszabadon.com